Individual Clients' Risk Assessment

Powstaliśmy aby wspierać sektor małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu finansami

Kim jesteśmy?


ICRA – Individual Clients’ Risk Assessment – pozwala na redukcję kosztów kredytów klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw poprzez wyjątkowe połączenie technologii (aplikacja scoringowa ICRAscore) oraz wiedzy i doświadczenia profesjonalnego Zespołu. Profil Ryzyka Kredytowego ICRA to niezależna i obiektywna ocena scoringowa Klienta, dzięki której Klient lub eksperci ICRA prowadzą negocjacje jak najlepszych warunków kredytowych. Zespół ICRA posiada wysokie kompetencje w świadczeniu usług doradztwa kredytowego i ocenie ryzyka kredytowego Klientów. W ICRA podpowiemy Klientom jak obniżyć ratę kredytu w każdej walucie oraz jak spłacić kredyt we frankach obejmując najbliższych adekwatną ochroną ubezpieczeniową.

Image

Dla kogo?

Udzielamy wsparcia w odpowiednim strukturyzowaniu transakcji kredytowej, wyborze adekwatniej oferty, poprawnym przygotowaniu wniosku oraz prowadzeniu i zamknięciu negocjacji dla finansowań nie mniejszych niż 50 000 zł.

Specjalizujemy się w:

Optymalizacji kosztów finansowania

Pozyskiwaniu finansowania kredytowego

Restrukturyzacji zadłużenia

Dlaczego?

Z uwagi na niepewne otoczenie gospodarcze i kryzys finansowy, niektóre banki zaostrzyły wewnętrzne polityki kredytowe wobec przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów, podwyższenie marż, ograniczenie maksymalnej kwoty i okresu kredytowania.

Trudności związane z finansowaniem:

Zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów

Ograniczenia dotyczące kwoty i okresu kredytowania

Podwyższenie marż bankowych


Image

Image

Dlaczego?

Z uwagi na niepewne otoczenie gospodarcze i kryzys finansowy, niektóre banki zaostrzyły wewnętrzne polityki kredytowe wobec przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów, podwyższenie marż, ograniczenie maksymalnej kwoty i okresu kredytowania.

Trudności związane z finansowaniem:

Zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów

Ograniczenia dotyczące kwoty i okresu kredytowania

Podwyższenie marż bankowych


Image

W jaki sposób?

W takim otoczeniu warunkiem sukcesu i uzyskania finansowania kredytowego na dogodnych dla przedsiębiorstwa warunkach jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji kredytowej oraz strategii negocjacji z bankami.

odpowiednia formuła pozyskiwania finansowania:

Przygotowanie dokumentacji na podstawie profilu działalności Klienta

Ustalenie odpowiedniej strategii negocjacyjnej

Prawidłowo i sprawnie przeprowadzony proces finansowania 

Nasz zespół


Pomysłodawcy tworzący zespół ICRA - Krzysztof Dresler, Grzegorz Ignaciuk i Jacek Pacholczyk - to osoby z wieloletnim doświadczeniem na najwyższych szczeblach kierowniczych w bankach i innych instytucjach finansowych, w tym w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem. Naszą misją jest pomoc Klientom w kontaktach z instytucjami bankowymi w celu uzyskania jak najlepszych warunków kredytowych.

Image

Krzysztof Dresler


Prezes zarządu  • Krzysztof Dresler posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego.

  • Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowość inwestycyjną. Krzysztof był Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku. Dodatkowo był odpowiedzialny za podwyższenie kapitału PKO BP SA w 2009 r. W latach 2010-2012 był sekretarzem Rady Nadzorczej PZU SA.

Image

Grzegorz Ignaciuk


Członek zarządu


  • Grzegorz posiada 15 letnie doświadczenie w bankowości, przede wszystkim w zarządzaniu ryzykiem kredytowym oraz projektach controllingowych.

  • W latach 2006-2013 nadzorował w PKO Banku Polskim zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela detalicznego obejmującego klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Posiada rozległe doświadczenie w budowie modeli i narzędzi oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów.

Image

Jacek Pacholczyk


Członek zarządu


  • Absolwent studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w prestiżowym Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył Finanse i Bankowość w SGH oraz Johannes Gutenberg Universität w Moguncji, zdobywając tytuł Diplom-Kaufmann w dziedzinie Betriebswirtschaftslehre.

  • Karierę zawodową związał z Domem Inwestycyjnym Xelion (2005-2018), w którym jako Dyrektor ds. Inwestycji Klientów był odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę Klientów zamożnych oraz zarzadzanie pracą zespołu Doradców. W latach 2013-2014 Ambasador Regionalny EFPA Polska. Posiada Certyfikat EFPA uzyskany w 2008r. (w pierwszej grupie osób w Polsce), zdany egzamin Agenta Firmy Inwestycyjnej oraz II etap egzaminu CFA.

Czy chciałbyś pozyskać kredyt ?

Usługi dla sektora MŚP

Działamy na rzecz Klienta

Optymalizacja kosztow finansowania

ICRA wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji źródeł finansowania realizowanych i planowanych inwestycji oraz działalności bieżącej przedsiębiorstwa

Analiza struktury finansowania przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów, w których możliwa jest jej poprawa

Strukturyzacja finansowania mająca doprowadzić do wykorzystania najefektywniejszych źródeł finansowania

Dowiedz się więcej

Pozyskiwanie finansowania kredytowego

Ocena aplikacji kredytowych klientów z perspektywy własnej metodyki, opracowanej w ICRA i na tej bazie pomoc w odpowiednim strukturyzowaniu transakcji kredytowej, wybór oferty, przygotowanie właściwego wniosku oraz wsparcie i zamknięcie negocjacji

Wspieramy klientów w organizacji i aranżacji finansowania kredytowego

Pracujemy z wieloma bankami i instytucjami finansowymi – możliwa jest organizacja finansowania w postaci konsorcjum lub klubu banków

Dowiedz się więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Diagnoza sytuacji finansowej klienta pod kątem możliwości obsługi długu oraz diagnoza struktury finansowania

Aktualizacja i weryfikacja biznes planu i modelu finansowego ze szczególnym naciskiem na uwiarygodnienie cash flow, weryfikację projekcji finansowych, przygotowanie scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz dopasowanie modelu do potrzeb instytucji finansujących

Określenie zapotrzebowania finansowego na bieżącą działalność klienta

Przegląd zobowiązań dłużnych pod kątem określenia pozycji negocjacyjnej każdego wierzyciela oraz określenie stopnia zabezpieczenia długu

Prowadzenie negocjacji z wierzycielami i wypracowanie konsensu wśród wierzycieli co do ścieżki restrukturyzacji zadłużenia

Wdrożenie wybranej strategii restrukturyzacji

Dowiedz się więcej

Success fee

Usługi sektora MŚP wyceniane są na podstawie umowy z Klientem. Pobieramy wynagrodzenie w przypadku sukcesu działań Zespołu.

Usługi dla Klientów indywidualnych i MŚP

Działamy na rzecz Klienta

Image

ICRA Risk Profile

Zdobądź informację o własnym ryzyku kredytowym oraz samodzielnie oceń adekwatność Twoich warunków kredytowych. Sprawdź, czy nie przepłacasz.

Nasz unikalny model na rynku powoduje, że eksperci ICRA koncentrują uwagę na jak największym zmniejszeniu kosztów kredytu Klienta.

Produkt ICRA Risk Profile powstał jako unikalna usługa, dzięki której Klient otrzymuje charakterystykę własnego ryzyka kredytowego, przygotowaną z wykorzystaniem aplikacji scoringowej ICRAscore.

Dowiedz się więcej
Image

ICRA Pomoc

Dzięki ICRA Pomoc możesz mieć pewność, że nasz zespół, korzystając ze swojego doświadczenia i kontaktów, przeanalizuje Twój problem oraz zaproponuje rozwiązanie.

Czy rozumiesz wszystkie klauzule w kredycie? Chcesz odłączyć współkredytobiorcę lub sprawdzić, czy możliwe jest obniżenie marży?

Omówimy Twój problem w naszym zespole i podpowiemy Ci jak zadziałać. Nasz zespół to osoby z dużym doświadczeniem w kwestiach bankowości, dzięki czemu możemy zaoferować Wam specjalistyczne porady kredytowe.

Dowiedz się więcej
Image

ICRA Score Firm

ICRAscore dla firm to indywidualny Profil Ryzyka firmy, który pozwala na optymalizację kosztów i warunków kredytowych firmom z sektora MŚP.

Usługa wykorzystuje niezależny od banku model scoringowy, dzięki któremu ICRA jest w stanie zbudować indywidualny Profil Ryzyka Firmy, czyli jej niezależną charakterystykę ryzyka kredytowego Klienta.

W oparciu o Profil Ryzyka ICRAscore dla firm Klient może samodzielnie lub z pomocą ICRA przeprowadzić skuteczne negocjacje z bankami i uzyskać dopasowane do Profilu Ryzyka ceny i warunki kredytowe.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Odpowiedzi na często zadawane pytania