Ile tak naprawdę kosztuje doradztwo czy usługa pośrednika?

Swego czasu dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik napisał artykuł, w którym wróży rychłe przedefiniowanie relacji Klienta z bankiem poprzez powstanie nowej profesji: profesjonalnych negocjatorów od zbijania kosztów. Dlaczego tak się stanie, tzn. dlaczego m. in. powstała ICRA, która działając w imieniu i na rzecz Klientów, pomaga obniżać Klientom koszty kredytów, nie pobierając wynagrodzenia od Banków?

Odpowiedź tkwi moim zdaniem w wadliwej architekturze rynku finansowego, a dokładnie w niewłaściwych relacjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiadającymi za dystrybucję produktów finansowych.

Fotolia_51313548_S-700x505a

Po pierwsze. Samo słowo „dystrybucja” oznacza „sprzedaż”, zaś sprzedawcy produktów finansowych często nazywani są niepoprawnie „doradcami klienta”. Ta niespójność jest zamierzona, aby Klient sądził, że sprzedawca działa wyłącznie na jego rzecz. Prawda niestety jest inna. Sprzedawca związany jest umowami o pracę lub o współpracę, z których wynika co i dlaczego jest oferowane Klientowi. Interes Klienta, nie jest na pierwszym miejscu, choć nie można powiedzieć, że jest zupełnie pomijany.

Po drugie. Model prawny dystrybucji regulują wspomniane umowy o pracę – w przypadku pracowników bankowych lub umowy agencyjne – w przypadku pośredników kredytowych lub ubezpieczeniowych. Z tych umów jasno wynika, że sprzedawca działa formalnie w imieniu i na rzecz Instytucji Finansowej, nie może więc jednocześnie działać formalnie na rzecz Klienta. Cóż główna relacja Klient-Sprzedawca obciążona jest konfliktem interesu.

Po trzecie. Kwestią zasadniczą, którą się pomija jest sposób wynagrodzenia agentów i pośredników kredytowych. Społeczeństwo tkwi w przekonaniu, że usługa ta jest bezpłatna albo jej koszt jest nieznaczny. W rzeczywistości jest to wysoko opłacana usługa przez instytucję finansową, a prowizję tę de facto płaci finalnie Klient. Poza prowizją, oprocentowaniem w kredyty wbudowane są także inne instrumenty, jak nadmiarowe często ubezpieczenia, które istotnie podrażają kredyt. Ujawnienie Klientom wysokości prowizji otrzymywanych przez pośredników od Instytucji Finansowych, z pewnością wywoła efekt szoku i przesunie Klientów zainteresowanych kredytami do oddziałów banków lub do podmiotów typu ICRA, która pomaga obniżać koszty kredytów. Tak się m. in. stało gdy w Holandii i Wielkiej Brytanii wprowadzono zasadę ujawniania prowizji otrzymywanej przez sprzedawców za oferowanie klientom produktów inwestycyjnych.

Po czwarte. W gospodarce coraz większe znaczenie mają kompetencje i autentyczne wiarygodne podejście do Klienta. Oznacza to, że mając w zasięgu dobre rozwiązanie to Klienci decydują o jego użyciu, o ile oczywiście wiedzą o istnieniu usługi i wierzą w jej wiarygodność. Tę z kolei finalnie gwarantuje zespół osób bezpośrednio zaangażowany w przedsięwzięcie oraz stopień przejrzystości, który zapewnia się Klientom.
Optymistyczne jest to, że architektura rynku zmienia się w kierunku większej uczciwości wobec drugiego człowieka, zapewniając przejrzyste i kompetentne podejście. Czas hasła „chciwość jest dobra” mam nadzieję mija bezpowrotnie.

Osoby, którym ciąży koszt kredytu zapraszamy do ICRA (www.icra.com.pl, kontakt@icra.com.pl; +46 606 111 000).

Krzysztof Dresler

Leave a Comment