Akt kontemplacji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Akt kontemplacji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Krzysztof Dresler  / Mariusz Ryszkowski

 

Na Triduum Paschalne: Kontemplacja jest aktem ujawniającym najwyższy status bytowy człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Filozofia chrześcijańska przypomina, że we współczesnym świecie większość osób wybiera życie czynne kosztem kontemplatywnego. Taka postawa nie pozwala na kontemplację, bowiem człowiek pochłonięty jest przez działalność zewnętrzną, nakierowaną głównie na gromadzenie dóbr materialnych. Codzienne życie człowieka w systemie neoliberalnym jest nakierowane na skuteczność działań, a nie na kontemplację, co więcej: kontemplacja kojarzy się raczej z lenistwem, czy też kaprysem dostępnym tylko dla nielicznych.

Czytaj więcej about Akt kontemplacji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Twarz – Technologia – FinTech

Twarz – Technologia – FinTech

Twarz to ta część ludzkiego ciała, która jest ciągle odsłonięta, jakby powiedział Emmanuel Levinas – jest naga. Nikt z nas nigdy nie widział i nie zobaczy swojej twarzy. Możemy co najwyżej zobaczyć swoje odbicie w lustrze i na zdjęciu. Widzi się natomiast twarz drugiego człowieka. To kontakt z drugim pozwala nam lepiej poznać siebie, pod warunkiem, że odwaga pozwala się nam na drugiego otworzyć.

Czytaj więcej about Twarz – Technologia – FinTech

Czas na niezależnych pośredników

Czas na niezależnych pośredników

Krzysztof Dresler – Prezes ICRA w artykule w dzienniku RZECZPOSPOLITA: „Czas na niezależnych pośredników” (13 luty 2017r.)

Banki nie korzystają z okazji, aby ponownie stać się instytucjami zaufania publicznego. Na naszych oczach przetacza się dyskusja o modelu funkcjonowania rynku finansowego. W ostatnich dniach Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała poprawkę do ustawy, która wykreśla gorąco dyskutowany zapis o prowizjach, co powoduje, że pośrednicy będą nadal mogli otrzymywać wynagrodzenie od banków-kredytodawców. Czyli jeśli ustawa przejdzie w takim kształcie będziemy dalej żyli w świecie, w którym doradca kupującego jest opłacany przez sprzedającego. Oczywisty konflikt interesu.

Czytaj więcej about Czas na niezależnych pośredników

To czas wolny determinuje naszą przyszłość!

To czas wolny determinuje naszą przyszłość!

Po powrocie z pracy mamy zwykle kilka godzin, które każdy z nas spędza inaczej. Część osób pochłonie zgiełk telewizji, krzątanina, lekki domowy zamęt. Inni spędzą go z rodziną, jeszcze inni ze znajomymi. Jednak warto pamiętać, że naszą przyszłość zdeterminuje nasz własny sposób spędzania czasu wolnego.

Dlaczego tak się dzieje? Czytaj więcej about To czas wolny determinuje naszą przyszłość!

Twarz. Oblicze. Człowiek.

Twarz. Oblicze. Człowiek.

Kontynuując wątki filozoficzne w bliskości Świąt – okresie naturalnej duchowej refleksji – postanowiliśmy napisać wspólny artykuł z Mariuszem Ryszkowskim, absolwentem filozofii, z którym chodziliśmy razem do szkoły podstawowej. Pomimo wielu lat bez kontaktu, naszą znajomość otwieramy na nowo poniższym tekstem. Ja, pisząc o paradoksach twarzy, wiele zaczerpnąłem z wykładu abp Marka Jędraszewskiego, który naprowadził mnie ponownie na Gwiazdę Zbawienia – dzieło życia Franza Rosenzweiga, którego tłumaczenie prof. Tadeusza Gadacza wydałem kilka lat temu i udostępniłem zainteresowanym w iTON Society. Mariusz wyszedł od Immanuela Kanta.

Czytaj więcej about Twarz. Oblicze. Człowiek.

Długa droga przed nami, ale optymistyczna, bo Polska edukacją stoi! – okiem OECD

Długa droga przed nami, ale optymistyczna, bo Polska edukacją stoi! – okiem OECD

W tym roku przypada 20 rocznica przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z tej okazji w zeszłym miesiącu odbyło się kilka jubileuszowych spotkań z udziałem oficjeli, władz Polski i przedstawicieli OECD. Na tę okoliczność przygotowałem – w oparciu o raport „Polska w OECD 1996-2016” – artykuł streszczający rolę tej organizacji i osiągnięcia Polski widziane z perspektywy OECD.

Czytaj więcej about Długa droga przed nami, ale optymistyczna, bo Polska edukacją stoi! – okiem OECD

Kurczę, trzeba się mocniej trzymać w siodle.

Kurczę, trzeba się mocniej trzymać w siodle.

Przeglądam raport NBP: „Sytuacja na rynku kredytowym” i oczy przecieram ze zdumienia. Tak jednoznacznej przyczyny spowolnienia dynamiki w kredytach dla firm, jak >>Zmiany zapotrzebowania na finansowanie środków trwałych<< dawno nie widziałem. Dzisiejsze załamanie w popycie na kredyt inwestycyjny nie wróży niestety dobrze gospodarce w przyszłości.

Czytaj więcej about Kurczę, trzeba się mocniej trzymać w siodle.