Co motywuje pracowników startup-ów?

Czytam raporty z badania motywów pracy młodych ludzi w nowych firmach. Startupy nie mają ani dużych budżetów, ani nie są w stanie dobrze zapłacić za pracę. Nie dają również wielkiego prestiżu, którego deficyt wzmagają u młodych „wielkie” kariery wymiataczy korporacyjnych.

Zatem co motywuje nowe pokolenie w pracy? 

Patrząc na nasz FinTech ICRA wiem, że trzeba stawiać na rozwój produktów, które zmieniają tradycyjne nastawienia w branży, ale jednocześnie rozwiązują praktyczne problemy klientów. Młodym ludziom zależy też na kompetencjach osób, z którymi pracują, więc aby zadbać o ich rozwój, sami musimy być interesujący jako mentorzy i przewodnicy kariery zawodowej.

12

Rozpychanie się w biznesie wśród gigantów z ugruntowaną pozycją rynkową jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy brakuje funduszy, relacji i kompetencji. Trzeba znaleźć niszę lub innowacyjne podejście. Wiemy jednak – też z własnego doświadczenia – że development produktu na wczesnym etapie rozwoju to rzeka frustracji i nieudanych prób.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo. W tym miejscu podzielę się z Wami własnym poglądem odnośnie głównych sił napędzających młodych ludzi do codziennej samodzielnej walki z rozwojem produktów, szukaniem klientów i współpracowników, czy tłumaczeniem klientom sensu innowacyjnej usługi.

Wiele osób, w tym moich podopiecznych w ICRA, podkreśla, że silnie motywujący jest fakt, że dzięki oferowanym usługom może realnie zmieniać ludzkie życie na lepsze. Na przykład ICRA pomagając rodzinom i małym firmom obniżać koszty kredytów, świadczy realną pomoc mającą wymierny wpływ na zawartość portfela. Każdy nasz produkt oceniany jest z tej właśnie perspektywy:

http://www.icra.com.pl/uslugi

Z własnego doświadczenia i obserwacji współpracowników, za których rozwój ponoszę odpowiedzialność, wybrałbym następujące czynniki decydujące o silnej motywacji do pracy:

  • Możliwość doskonalenia kompetencji,
  • Poczucie przynależności,
  • Poczucie sensu własnej pracy.

Podpatrując wybitne zespoły sportowe można zauważyć, że skupiają się one na pracy i jej znaczeniu tak indywidualnym, jak i grupowym. Taka wioślarska ósemka ze sternikiem na przykład: jeden fałszywy ruch i praca całego zespołu spełza na niczym.

13

Element gratyfikacji finansowej nie jest na pierwszym miejscu, albowiem w profesjonalnym sporcie trudno mówić o pewnym źródle utrzymania. Liczą się pasja i zaangażowanie.

Generalnie wiele badań naukowych wskazuje, że zbytnia koncentracja w polityce kadrowej na wynagrodzeniach zniechęca prędzej czy później, a to co pomaga to większy nacisk na istotę pracy i jej sens oraz własny rozwój podczas jej wykonywania.

Doskonalenie kompetencji to także współpraca pokoleń, podpatrywanie, dociekliwość i powolna praca dzień po dniu oraz świętowanie małych sukcesów.

Widać wtedy każdy postęp, a docenianie nawet najmniejszego progresu jest bardzo silnym motywatorem, o czym pisałem:

icra.com.pl/dlaczego-warto-brac-udzial-w-eventach-takich-jak-efektywne-przywodztwo

Ludzie rozwijając kompetencje mają mniejszy lęk przed przyszłością, nie są jej ofiarami, a ją kształtują. Wiedza i umiejętności są zaś powodem do dumy.

Źródłem przynależności we wspólnocie jest możliwość wyrażenia swoich poglądów przez człowieka. Łatwo sprawdzić, czy ludzie mają swobodę w wychodzeniu poza strefę komfortu wsłuchując się, czy chętnie ujawniają w pracy swoje prywatne zainteresowania.  Lepsza znajomość siebie nawzajem to lepsza atmosfera w pracy, a ona jest drogą do przynależności.

Patrząc na zespół ICRA wiem jedno. Nie jesteśmy w stanie obiecać młodym ludziom, że zwiążą z nami swoją pracę zawodową na długi czas. Nie wiemy jaka czeka nas przyszłość, a mimo to poczucie przynależności do wspólnoty wraz z pomocą niesioną innym nadaje każdemu z osobna i całemu zespołowi wymierny sens naszej pracy.

„Dużą motywacją jest dla mnie możliwość pracy bezpośrednio z osobami o znacznie większych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym niż moje, ponieważ bardziej zależy mi na realnym rozwoju, niż przeskakiwaniu kolejnych szczebli kariery w korporacji.” – Krzysztof Rodziewicz, pracownik ICRA

Jasne wytłumaczenie zespołowi sposobu w jaki usługi mogą zmieniać świat na lepszy to właściwa droga do wyboru priorytetów i zwiększenia odwagi przy podejmowaniu decyzji przez zespół. W ICRA, mimo dość skomplikowanych usług, wszyscy mamy wiedzę po co to robimy. Model, gdy działamy w imieniu i na rzecz klienta, aby pomagać w uzyskaniu adekwatnego oprocentowania kredytów jest jedynym słusznym. Nie ma u nas konfliktu interesu, który obciąża każdego pośrednika kredytowego, o czym więcej pisałem w artykule:

http://www.icra.com.pl/model-ICRA/

Zaangażowanie ze zrozumieniem sensu pracy to większa identyfikacja z firmą, a silna identyfikacja z firmą to oddanie tego co najlepsze klientom, czyli służba ludziom w kompetentny sposób.

Krzysztof Dresler; Prezes Zarządu ICRA, która pomaga rodzinom i małym firmom obniżać koszty kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *