FIRMOWE ABC – Warto zmniejszyć koszty kredytu

Rozpoczęliśmy cykl porad dla małych i średnich firm w miesięczniku UWAŻAM RZE. Skrót poniżej, całość na papierze.

Planując powstanie ICRA jako podmiotu niezależnego od banku założyliśmy, że konflikt interesu pośrednika kredytowego spowoduje stopniowe ograniczanie znaczenia tego modelu. Pośrednika wiąże umowa agencyjna z bankiem, więc formalnie reprezentuje on i działa na rzecz instytucji finansowej i jest także przez nią wynagradzany. Dziś gołym okiem widać, że wadliwa architektura rynku finansowego pozbawia małe firmy realnego wsparcia przy budowaniu relacji z bankami.

FIRMOWE ABC
Artykuł ukazał się w najnowszym numerze „UWAŻAM RZE”

Sprzedawcy produktów finansowych w bankach, nazywani niepoprawnie „doradcami klienta”, to zamierzona niespójność, mająca na celu sugerowanie klientowi, że osoba ta działa na jego rzecz. Prawda jest inna. Z formalnego puntu widzenia na pierwszym planie jest interes banku.

Tymczasem właściwie ułożone relacje z bankami są szczególnie istotne w przypadku małych firm. Dzięki dobremu partnerowi finansowemu są one w stanie harmonijnie się rozwijać w dłuższej perspektywie, dając zatrudnienie i wpisując się w lokalną architekturę gospodarczą. Tak będzie się działo, o ile podmioty te nie zostaną nadmiernie obciążone kosztami finansowania.

W ostatnim okresie widzimy, że świadomość finansowa klientów jest coraz wyższa. To efekt zestawienia faktycznie płaconych wysokich rat kredytowych z otrzymywaną w momencie zaciągania kredytu zachęcającą informacją marketingową. Klienci te różnice widzą i wyciągają wnioski, w rezultacie których cała branża finansowa coraz bardziej traci ich zaufanie.

Czy małym firmom może się przydać niezależny profil ryzyka kredytowego? Tak, bo wiedza na ten temat może wpłynąć na obniżenie ceny kredytu. – Krzysztof Dresler

Jak mądrze wykorzystać z usług pośredników finansowych?

  1. Trzeba zachować dystans do ofert pośredników kredytowych i ich porad.
  2. Warto pamiętać, co jest źródłem prowizji pośrednika kredytowego. Jest nim koszt naszego kredytu, zatem im jest droższy, tym większy zarobek pośrednika.
  3. Najkorzystniej jest wybierać doradców kredytowych, którzy działają tylko i wyłącznie w naszym imieniu i na naszą rzecz, a nie są agentami banków. Najlepiej, jeśli te firmy mają przejrzysty model prowizyjny, tak aby klient wiedział, kiedy i za co płaci.
  4. Należy się upewnić czy doradca nie jest wynagradzany z obu stron, czyli czy nie otrzymuje prowizji od klienta i od banku. To niestety częsta praktyka. Każda prowizja pośrednika z banku oznacza, że jego relacja z tą instytucją ma charakter agencyjny.
  5. Klient powinien poznać swoją własną charakterystykę ryzyka kredytowego i postarać się dowiedzieć, jaki jest adekwatny do niej koszt kredytu. Tę charakterystykę opiszę na przykładzie Profilu Ryzyka opracowanego w naszej firmie.

Usługa – ICRA Risk Profile – bazuje na niezależnym od banku modelu scoringowym, który pozwala na stworzenie indywidualnego Profilu Ryzyka firmy, czyli jej niezależnej charakterystyki ryzyka kredytowego. Dzięki dogłębnemu zbadaniu sytuacji finansowej firmy i wpisaniu jej w profil, można prowadzić negocjacje z bankami i uzyskać dopasowane do profilu warunki kredytowe. Adekwatne do ryzyka koszty kredytów oznaczają realną oszczędność kosztów odsetkowych, w krótkim czasie wyrażone niższą miesięczną ratą, a w dłuższej perspektywie niższym łącznym kosztem finansowania. Oznacza to, że przedsiębiorca może przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwój swojej firmy i nowe inwestycje. Dzięki niezależnej ocenie zdolności kredytowej klienci z wyprzedzeniem, jeszcze przed aplikowaniem o kredyt, wiedzą jakich warunków powinni oczekiwać od banku

Przygotowanie indywidualnego Profilu Ryzyka pozwala:

  • Spojrzeć w niezależny sposób na koszty kredytów, które zaoferował nam bank lub firma pożyczkowa i sprawdzić różnice np. w oprocentowaniu.
  • Ocenić, jaki koszt pracy pośrednika zawarł bank w kredycie (banki płacą ogromne kwoty na prowizje dla pośredników kredytowych).
  • Ocenić, jakim ryzykiem charakteryzuję się jako klient oraz skonsultować z niezależnymi ekspertami alternatywne źródła finansowania.

W gospodarce coraz większe znaczenie mają kompetencje i autentyczne, wiarygodne podejście do klienta. Oznacza to, że mając w zasięgu dobre rozwiązanie, świadomi klienci decydują się na jego użycie, o ile oczywiście wiedzą o istnieniu usługi i wierzą w jej wiarygodność. Tę z kolei gwarantuje zespół osób bezpośrednio zaangażowany w przedsięwzięcie oraz stopień przejrzystości, z jakim działają. Optymistyczne jest to, że architektura rynku zmienia się w kierunku większej uczciwości wobec drugiego człowieka, zapewniając przejrzyste i kompetentne podejście. Mam nadzieję, że czas hasła „chciwość jest dobra” minie bezpowrotnie.

Już dziś dostępne są rozwiązania, które pozwalają obniżać koszty różnych usług, np. cen energii, zatem pojawienie się na rynku kredytowym usług pozwalających firmom z sektora MŚP doprowadzić do obniżenia swoich kosztów kredytów i poprawienia ich warunków – było tylko kwestią czasu.

Autor Krzysztof Dresler jest współzałożycielem i prezesem zarządu ICRA Sp. z o.o. oraz partnerem BAAK – Biura Analiz Aplikacji Kredytowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *