Chcesz mediować z bankiem o kredyt w CHF? Oszacuj najpierw przedmiot sporu.

Kredyty walutowe, zwłaszcza we frankach szwajcarskich, przez kilka lat postrzegane były jako bardzo atrakcyjne. Często w procesie ich sprzedaży pomijano związane z nimi ryzyko wahań kursu, które może prowadzić do nagłego wzrostu kwoty kredytu. Owoce zbyt liberalnego podejścia zbieramy niestety do dziś.

Wiele osób chcąc obniżyć wysokość obciążeń kredytowych, wybrało właśnie „kredyt frankowy.” Dziś zadłużenie we frankach szwajcarskich posiada kilkaset tysięcy Polaków. Stanowi to około 90% wszystkich kredytów walutowych.

kredyty_chf

Skąd ten problem?

Banki, udzielając kredytów waloryzowanych zyskiwały dodatkowo na tak zwanych spreadach. W najprostszym ujęciu jest to różnica między kursem kupna, a sprzedaży danej waluty. Do przeliczenia kredytu bank stosuje kurs kupna, czyli niższy, a do spłaty – kurs sprzedaży, czyli wyższy.

Przeliczenie jest jednak jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ każdy bank ma swoją własną tabelę kursową.

Mediować czy się spierać w sądzie?

Patrząc na rosnącą liczbę sporów sądowych z bankami widać, że duża grupa ludzi nie była w pełni świadoma ryzyka, podejmując się zawarcia umowy kredytowej.

Jeśli klient decyduje się na mediację lub spór z bankiem, samodzielnie lub przy wsparciu kancelarii prawnej, powinien przede wszystkim ustalić przedmiot sporu, np. dokonać wyliczenia nadmiarowo zapłaconego spreadu.

Z obserwacji rynku wynika, że mediacji nie cechuje wysoka skuteczność, ale jest ważnym elementem na ścieżce dochodzenia praw przez Klientów. Otóż, brak skuteczności mediacji ze względu na usztywnienie banku, może być ważnym argumentem dla sądu. Klient wyczerpując ścieżkę polubowną, może następnie zwrócić się do wyższych instancji.

Co to jest CHF SKALPEL?

CHF SKALPEL to profesjonalne narzędzie umożliwiające oszacowanie nadpłaconego spreadu w konkretnym kredycie walutowym.

W pierwszym kroku przygotowujemy precyzyjne wyliczenia, w których przy każdej racie uwidaczniamy realnie poniesiony koszt z tytułu spreadu nadmiarowego.

Następnie poddajemy wyniki profesjonalnej analizie, odpowiednio uwzględniając zmiany kursów, zarówno w ujęciu kwotowym, a także procentowym. Wszelkie niezbędne informacje zostają zawarte w przejrzystej tabeli i stanowią ekonomiczno – analityczny materiał, będący silnym argumentem i pomocą w postępowaniu z bankiem.

Gotowe wyliczenia mogą być nie tylko podstawą do oszacowania roszczenia przed sądem, ale także w procesie mediacyjnym (np. przed Rzecznikiem Finansowym). Szczegółowe informacje, kontakt i koszt usługi można sprawdzić w linku poniżej:

https://www.icra.com.pl/produkt/icra-fx-skalpel/

Jeśli Klienci chcą spróbować mediować z bankami, ICRA ze swojej strony, w ramach usługi CHF SKALPEL, zapewni profesjonalne, w pełni skompletowane wyliczenia nadmiarowych kosztów, stanowiące rzeczowy i „liczbowy” argument.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *