Dlaczego model ICRA w założeniu adresuje problemy pośredników finansowych omawiane na Kongresie Pośredników Finansowych?

Doroczny Kongres Pośredników Finansowych zdiagnozował poniższe problemy sektora pośrednictwa finansowego. Postaram się krótko opisać przyczynę problemu i wskazać przewagi modelu działania ICRA (pomaga klientom optymalizować warunki kredytów), które eliminują te problemy:

zaufanie (1)

Problem 1

„Poziom zaufania do pośredników i doradców finansowych jest daleki od pozytywnych ambicji liderów tego sektora usług finansowych. Jest niższy niż zaufanie wobec przedstawicieli branż niefinansowych, ale również negatywnie odbiega od zaufania do banków i ubezpieczycieli – wynika z badania Domu Badawczego Maison, przeprowadzonego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.”

Przyczyna problemu: Pośrednicy finansowi działają na zlecenie banków, zakładów ubezpieczeń czy TFI. Kwestią zasadniczą, którą często się pomija jest sposób wynagrodzenia agentów i pośredników finansowych. Społeczeństwo tkwi w przekonaniu, że usługa ta jest bezpłatna albo jej koszt jest nieznaczny. W rzeczywistości jest to wysoko opłacana usługa przez instytucję finansową, a prowizję tę de facto płaci finalnie Klient.

Dlaczego model ICRA jest lepszy dla Klienta: ICRA nie działa jako agent banku i nie pobiera od banku żadnego wynagrodzenia. Jest niezależnym i profesjonalnym negocjatorem warunków kredytowych, a prowizje które realizuje na swoich usługach, wynikają wprost z oszczędności kredytowych, uzyskanych dla Klienta. Formalnie za usługę płaci Klient, mając wiedzę jaka cześć oszczędności przypadnie ICRA. Faktycznie jednak za usługę płaci kompetencja negocjacyjna zespołu ICRA, która pozwala uzyskać oszczędności.

Problem 2

„Na pytanie o to, czy Polacy ufają instytucjom finansowym, w skali zaufania od 1 do 100, dla banków wskaźnik wyniósł 36, firm ubezpieczeniowych – 28, a w stosunku do doradców/pośredników – 24,8.”

Przyczyna problemu: Źródłem problemu jest w mojej ocenie wadliwa architektura rynku finansowego, a dokładniej, niewłaściwe relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiadającymi za dystrybucję produktów finansowych. „Dystrybucja” oznacza „sprzedaż”, zaś sprzedawcy produktów finansowych często nazywani są niepoprawnie „doradcami klienta”. Ta niespójność jest zamierzona, aby Klient sądził, że sprzedawca działa wyłącznie na jego rzecz. Prawda niestety jest inna. Sprzedawca związany jest umowami o pracę lub o współpracę z instytucjami finansowymi, w których określony jest model prowizyjny oraz co i dlaczego jest oferowane Klientowi. Interes Klienta, nie jest w tym modelu na pierwszym miejscu.

Dlaczego model ICRA jest lepszy dla Klienta: ICRA poddała swoją usługę zewnętrznej ocenie kilku tysięcy niezależnych osób. Ponad 70 % oceniających, po zrozumieniu modelu działania ICRA, powierzyłoby ICRA zarządzanie swoimi zobowiązaniami finansowymi. Jeszcze wyższy rezultat – 80% – uzyskaliśmy pytając, czy warto zaufać ICRA. Dodatkowo ponad 85% oceniających stwierdziło, że ICRA jest ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem dla osób mających kredyty, które pozwala na optymalizację warunków kredytowych.

Problem 3

„W ocenie 71% respondentów pośrednicy finansowi „bardziej stawiają na własne korzyści”, 24% uważa, że „zachowują równowagę”, a 5% uznaje, że „bardziej stawiają na korzyści obywateli” –(dane, których dostarcza badanie Domu Badawczego Maison „Służba czy biznes? Rola instytucji finansowych w społeczeństwie”).”

Przyczyna problemu: Brak transparentnego dla Klienta modelu wynagradzania pośredników finansowych, skutkujący oferowaniem Klientom drogich i często nieadekwatnych do profilu ryzyka i dochodowości produktów finansowych.

Dlaczego model ICRA jest lepszy dla Klienta: Niezbędne jest doprowadzenie do ujawniania Klientom wysokości prowizji otrzymywanych przez pośredników finansowych od Instytucji Finansowych, a w drugim kroku eliminacja możliwości wynagradzania pośredników przez instytucje finansowe. Niezależne doradztwo finansowe powinno być w świadomy sposób opłacane przez Klienta. Model wynagradzania w ICRA jest prosty. Brak prowizji od banków, opłata za usługę ICRA stanowiąca część uzyskanych oszczędności kredytowych, czyli sytuacja win-win, czyli wygrywa Klient, a przy okazji zarabiamy i my.

Autor: Krzysztof Dresler

Prezes Zarządu ICRA – profesjonalnego negocjatora, który pomaga małym firmom optymalizować warunki kredytowe.

www.icra.com.pl

606 111 000

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *