Cel zasadniczy:

Zmniejszenie kosztów odsetkowych istniejącego zadłużenia. ICRA koordynuje negocjacje z instytucjami finansowymi (banki, firmy faktoringowe, firmy leasingowe) w zakresie optymalizacji finansowania, w tym zabezpieczeń tych transakcji.

Zakres usług:

ICRA wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji źródeł finansowania realizowanych i planowanych inwestycji oraz działalności bieżącej przedsiębiorstwa.

Zakres usług:

Analiza struktury finansowania przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów, w których możliwa jest jej poprawa. Strukturyzacja finansowania mająca doprowadzić do wykorzystania najefektywniejszych źródeł finansowania.

Diagnoza sytuacji finansowej Klienta

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych

 • Analiza bilansu oraz  rachunku wyników

 • Analiza struktury finansowania przedsiębiorstwa

 • Badanie planów finansowych przedsiębiorstwa

Przygotowanie struktury finansowej

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Prognozy cash-flow

 • Opracowanie najlepszego wariantu finansowania

 • Wskazanie optymalnych sposobów finansowania w celu obniżenia kosztów odsetkowych


Profil kredytowy przedsiębiorstwa

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej klienta  w sposób niezależny wobec banków

 • Budowa profilu finansowego klienta uwzględniającego indywidualny poziom ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa

Benchmarking cenowy

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Prowadzenie negocjacji warunków cenowych z bankami

 • Uzyskanie najkorzystniejszej dla klienta oferty uwzględniającej jego indywidualny poziom ryzyka

Finansowanie

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Przygotowanie dokumentacji kredytowej

 • Złożenie wniosku kredytowego

 • Uruchomienie kredytu

Wybór optymalnej struktury finansowania oraz zarządzanie jego kosztem stanowią kluczowe zagadnienie w zarządzaniu kapitałem w przedsiębiorstwie.