Cel zasadniczy:

Zaoferowanie przedsiębiorstwom wsparcia przy pozyskaniu finansowania kredytowego w postaci dojrzałej analizy na bazie ekspertyzy ryzyka kredytowego oraz  przemyślanej strukturyzacji transakcji kredytowych.

Zakres usług:

Ocena aplikacji kredytowych klientów z perspektywy własnej metodyki, opracowanej w ICRA i na tej bazie pomoc w odpowiednim strukturyzowaniu transakcji kredytowej, wybór oferty, przygotowanie właściwego wniosku oraz wsparcie i zamknięcie negocjacji. Pracujemy z wieloma bankami i instytucjami finansowymi – możliwa jest organizacja finansowania w postaci konsorcjum lub klubu banków.

Zakres usług:

Wspieramy klientów w organizacji i aranżacji finansowania kredytowego m.in.:

 • kredytów średnio- i długoterminowych,
 • finansowania strukturalnego,
 • refinansowania,
 • finansowania działalności bieżącej,
 • finansowania projektów deweloperskich.

Analiza spółki lub projektu

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Analiza kredytowa przedsiębiorstwa lub projektu na podstawie metodologii i ekspertyzy ICRA

 • Opracowanie prognoz przepływów pieniężnychAnaliza ryzyka

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Ocena ryzyka dla realizacji prognoz finansowych

 • Ocena ryzyka dla spłaty finansowania kredytowego

 • Analiza zabezpieczeń i strukturyzacja zabezpieczeń na potrzeby finansowania kredytowego

Przygotowanie aplikacji kredytowej

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Przygotowanie dokumentacji kredytowej

 • Wybór instytucji finansowych

 • Przygotowanie strategii negocjacji

 • Przygotowanie wstępnej noty informacyjnej o projekcie, rozsyłanej do wybranych instytucji

Negocjacje

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Prowadzenie negocjacji na każdym etapie procesu

 • Wsparcie analityczne i merytoryczne zespołu ICRA

 • Doradztwo prawne współpracujących kancelarii


Podpisanie umowy

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Zabezpieczenie interesów klienta

 • Dogodne warunki umowy dla klienta
Kluczowymi elementami procesu są przygotowanie aplikacji kredytowej, opartej na rzetelnej analizie kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej struktury transakcji i zabezpieczeń banku. Zespół ICRA wspiera klienta w tej fazie czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia pracy w bankowości.