Cel zasadniczy:

Zaoferowanie przedsiębiorstwom wsparcia przy restrukturyzacji zobowiązań bankowych, która pozwoli przywrócić równowagę finansową spółki oraz powrócić na ścieżkę wzrostu.

Zakres usług:

 • Diagnoza sytuacji finansowej klienta pod kątem możliwości obsługi długu oraz diagnoza struktury finansowania
 • Aktualizacja i weryfikacja biznes planu i modelu finansowego ze szczególnym naciskiem na uwiarygodnienie cash flow, weryfikację projekcji finansowych, przygotowanie scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz dopasowanie modelu do potrzeb instytucji finansujących;

Zakres usług:

 • Określenie zapotrzebowania finansowego na bieżącą działalność klienta;
 • Przegląd zobowiązań dłużnych pod kątem określenia pozycji negocjacyjnej każdego wierzyciela oraz określenie stopnia zabezpieczenia długu;
 • Prowadzenie negocjacji  z wierzycielami i wypracowanie konsensu wśród wierzycieli co do ścieżki restrukturyzacji zadłużenia;
 • Wdrożenie wybranej strategii restrukturyzacji.

Diagnoza sytuacji finansowej spółki

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Podpisanie umowy standstill

 • Diagnoza sytuacji finansowej

 • Weryfikacja i aktualizacja biznes planu

 • Analiza pozycji każdego wierzyciela i jego zabezpieczeń oraz przygotowanie strategii negocjacji

 • Organizacja harmonogramu rozmów i negocjacji

Opracowanie scenariuszy restrukturyzacyjnych

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Opracowanie i przedstawienie kilku wariantów restrukturyzacji klientowi i wierzycielom, zakładających zarówno redukcję zadłużenia jak i dodatkowe finansowanie

 • Koordynacja rozmów i negocjacji między głównymi wierzycielami a klientemUmowy restrukturyzacyjne

Obejmuje:

Obejmuje:


 • Wypracowanie konsensu wśród wierzycieli co do ścieżki restrukturyacji zadłużenia

 • Wdrożenie wybranej strategii restrukturyzacji poprzez osiągnięcie zobowiązań wierzycieli w postaci decyzji komitetów kredytowych lub decyzji zarządów

 • Podpisanie umów restrukturyzacyjnych


W oparciu o diagnozę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ICRA przygotowuje kilka wariantów restrukturyzacji i prowadzi negocjacje z bankami