Czas na niezależnych pośredników

Czas na niezależnych pośredników

Krzysztof Dresler – Prezes ICRA w artykule w dzienniku RZECZPOSPOLITA: „Czas na niezależnych pośredników” (13 luty 2017r.)

Banki nie korzystają z okazji, aby ponownie stać się instytucjami zaufania publicznego. Na naszych oczach przetacza się dyskusja o modelu funkcjonowania rynku finansowego. W ostatnich dniach Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała poprawkę do ustawy, która wykreśla gorąco dyskutowany zapis o prowizjach, co powoduje, że pośrednicy będą nadal mogli otrzymywać wynagrodzenie od banków-kredytodawców. Czyli jeśli ustawa przejdzie w takim kształcie będziemy dalej żyli w świecie, w którym doradca kupującego jest opłacany przez sprzedającego. Oczywisty konflikt interesu.

Czytaj więcej about Czas na niezależnych pośredników

Dlaczego model ICRA w założeniu adresuje problemy pośredników finansowych omawiane na Kongresie Pośredników Finansowych?

Dlaczego model ICRA w założeniu adresuje problemy pośredników finansowych omawiane na Kongresie Pośredników Finansowych?

Doroczny Kongres Pośredników Finansowych zdiagnozował poniższe problemy sektora pośrednictwa finansowego. Postaram się krótko opisać przyczynę problemu i wskazać przewagi modelu działania ICRA (pomaga klientom optymalizować warunki kredytów), które eliminują te problemy:

Czytaj więcej about Dlaczego model ICRA w założeniu adresuje problemy pośredników finansowych omawiane na Kongresie Pośredników Finansowych?