View Post

„Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia” – aplikacja wartości uniwersalnych Konfucjusza do gospodarki Japonii. Moim okiem

Podróże kształcą. Wyjazd do Japonii skłonił mnie do spojrzenia świeżym okiem na powojenny sukces gospodarki japońskiej. Wielkość kraju jest zbliżona, choć nieco większa do Polski. Znacznie więcej obywateli – ponad 125 mln, jest więc ogromny rynek wewnętrzny, ale także trudniejsze położenie, wymuszające koncentrację ludności oraz racjonalne gospodarowanie zasobami, zwłaszcza żywności.