View Post

Banki powoli zaciskają klamry

Przeglądam raport NBP: „Sytuacja na rynku kredytowym” i w pierwszym zdaniu czytam: “Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów; wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania oraz obniżenie maksymalnej kwoty kredytu.” Cóż to znaczy? Czy banki szykują się już na trudniejsze czasy i, używając języka jeździeckiego, „skracają lonżę”, na końcu której prowadzą kredytobiorców?