View Post

Czas na niezależnych pośredników

Krzysztof Dresler – Prezes ICRA w artykule w dzienniku RZECZPOSPOLITA: “Czas na niezależnych pośredników” (13 luty 2017r.) Banki nie korzystają z okazji, aby ponownie stać się instytucjami zaufania publicznego. Na naszych oczach przetacza się dyskusja o modelu funkcjonowania rynku finansowego. W ostatnich dniach Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała poprawkę do ustawy, która wykreśla gorąco dyskutowany zapis o prowizjach, co powoduje, że pośrednicy …

View Post

Armagedon pośredników wynagradzanych przez banki

No, no. Jeszcze tylko miesiąc został Polsce na implementację unijnej dyrektywy o kredycie hipotecznym. Projekt przewiduje wyeliminowanie z telewizji reklam kredytów oraz zakaz wynagradzania przez bank pośredników kredytów mieszkaniowych. 

View Post

Ile tak naprawdę kosztuje doradztwo czy usługa pośrednika?

Swego czasu dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik napisał artykuł, w którym wróży rychłe przedefiniowanie relacji Klienta z bankiem poprzez powstanie nowej profesji: profesjonalnych negocjatorów od zbijania kosztów. Dlaczego tak się stanie, tzn. dlaczego m. in. powstała ICRA, która działając w imieniu i na rzecz Klientów, pomaga obniżać Klientom koszty kredytów, nie pobierając wynagrodzenia od Banków?