View Post

Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. Rzecz o Przywództwie.

O modzie nie można powiedzieć, że jest – moda zawsze staje się. Nabiera większego impetu i przyspieszenia w miarę, jak rośnie zasięg jej oddziaływania i mnożą się namacalne dowody jej wpływów. Moda stała się jednym z głównych kół zamachowych „postępu”, który nie kojarzy się obecnie z ratunkiem, lecz z zagrożeniem. Postęp – jako kategoria rynkowa – to bat na nasze …

View Post

Ile tak naprawdę kosztuje doradztwo czy usługa pośrednika?

Swego czasu dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik napisał artykuł, w którym wróży rychłe przedefiniowanie relacji Klienta z bankiem poprzez powstanie nowej profesji: profesjonalnych negocjatorów od zbijania kosztów. Dlaczego tak się stanie, tzn. dlaczego m. in. powstała ICRA, która działając w imieniu i na rzecz Klientów, pomaga obniżać Klientom koszty kredytów, nie pobierając wynagrodzenia od Banków?