„Technologiczna przejrzystość” – International CIFA Forum – Monaco 2016

Podróże kształcą. W ostatnim tygodniu miałem przyjemność uczestniczyć w panelach dyskusyjnych międzynarodowej konferencji CIFA w Monako. Konferencja niezwykle interesująca ze względu na głębokie zmiany zachodzące na rynku finansowym. Zrelacjonuję pokrótce ważniejsze z nich.

IMG_7715

Ponownie kłania się Konfucjusz, o którego wpływie na gospodarkę Japonii pisałem w poprzednim wpisie na blogu:

To Konfucjusz właśnie zdefiniował powinności człowieka stanowiące swoisty kodeks moralny. Punktem wyjścia dla powstania tych zależności jest przekonanie, że człowiek, w odróżnieniu od zwierzęcia, może żyć tylko w rodzinie, która ma swoje oparcie w organizacji państwa.

W cywilizacji Zachodu jednostka jest rzeczywiście jednostką, żyje w społeczeństwie, lecz zachowuje swoją indywidualność, pewną niezależność. Europejczycy mówią WOLNOŚĆ. Na Dalekim Wschodzie natomiast, człowiek traktowany jest jako część społeczeństwa i bez tego kontekstu osoba jest niemożliwa do zrozumienia. „Indywidualność” tamtejszego człowieka to zajmowanie określonego miejsca w społeczności.

Piszę o tym dlatego, że relacje na rynku finansowym opierają się na wzajemności i dużym zaufaniu. Zwłaszcza segment planowania i doradztwa finansowego cechować powinien wysoki poziom wzajemnego zaufania klienta do doradcy. Doradca ma więc wobec klienta powinność zbliżoną do konfucjańskiej powinności przyjaciół wobec siebie, która poza dobrym postępowaniem i życzliwością nasiąknięta powinna być etyką i przejrzystością.

Dziś tradycyjnie ukształtowany przez lata model współpracy z klientem ulega zmianie. Z jednej strony wyzwanie stanowi oczekiwanie pełnej PRZEJRZYSTOŚCI relacji, w tym w zakresie całkowitego wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu współpracy doradcy z klientem. Relacje mają coraz bardziej CZYSTY charakter. Z drugiej strony ogromny wpływ na relacje rynku finansowego zaczyna wywierać TECHNOLOGIA, czyli usługi pozbawione bezpośredniej relacji z drugim człowiekiem.

Jeśli chodzi o PRZEJRZYSTOŚĆ, to warunkiem koniecznym uzyskania jej w pełnym wymiarze jest zmiana modelu oferowania i dystrybucji produktów i usług finansowych. Dziś na świecie króluje model agencyjny, w którym doradca Klienta jest związany umową agencyjną z bankiem, funduszem czy też zakładem ubezpieczeń. Taka sytuacja oznacza nieuchronny konflikt interesu doradcy, albowiem schemat wynagradzania determinuje ofertę produktów i usług sugerowaną Klientowi. Nie w każdym przypadku co prawda, ale co do zasady tak się stanie. Pisałem o tym więcej w artykule o różnicach modelu działania ICRA w stosunku do pośredników kredytowych:

Przechodząc do TECHNOLOGII warto podkreślić, że wielu z nas wierzy, że chmura gradowa w postaci zastąpienia przez komputer naszych ludzkich kompetencji, unikalnej empatii czy wiedzy i doświadczenia przejdzie zwyczajnie bokiem, ewentualnie lekko nas zahaczy, albo w ogóle nie obejmie naszych zawodów. Wierzymy głęboko, że doradztwo finansowe wymaga wzajemności, fizycznej obecności drugiego człowieka, profesjonalnej z nim rozmowy i że to nigdy się nie zmieni. Czy się mylimy?

Warto więc postawić pytanie, czy przeniesienie kontaktu międzyludzkiego do facebooka nie jest podpowiedzią co nas wkrótce czeka na rynku finansowym? Wszak facebook to najbardziej popularna firma mediowa na świecie, która nie zatrudnia żadnych dziennikarzy…

A może Booking jest dobrym przykładem? Niestety, także pudło. Booking to największa hotelowa firma na świecie, która przecież nie posiada ani jednego swojego hotelu.

Może zatem UBER? To przecież największa na świecie korporacja taxi, ale czy nie jest prawdą że nie posiada ona nawet własnych samochodów?

Co łączy te wszystkie firmy? Jest to TECHNOLOGIA. Era robotów nastała już dawno i wkracza w każdy obszar naszego życia. Czujemy się z nią dobrze i tego nic nie zmieni.

uber

Przywołując na koniec ponownie Konfucjusza:

„Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska.”

Uważam, że TECHNOLOGIA wkroczy do segmentu doradztwa finansowego, ale nie zawładnie go w całości. Zagospodaruje ten jego obszar, w którym dziś osobista relacja doradca-klient nie generuje żadnej wartości dodanej dla Klienta.

Właśnie wartość dodana wynikająca z ustawicznie rozwijanych kompetencji doradczych będzie dobrem coraz bardziej poszukiwanym, o ile wejdzie ona w symbiozę z technologią.

W tym kontekście przewiduję zmierzch dystrybucji produktów finansowych w tradycyjnych kanałach. Ustandaryzowany produkt finansowy stanie się przejrzystym towarem i ten kto zaproponuje prostą, wygodną i szybką drogę jego dotarcia do Klienta wygra tę rywalizację.

Dlatego założyliśmy ICRA – która jako FinTech oferuje w modelu brokerskim unikalne rozwiązanie w zakresie niezależnego profilowania ryzyka kredytowego Klientów, które umożliwia optymalizację kosztów i warunków kredytowych małych firm i klientów prywatnych.


Autor: Krzysztof Dresler (LinkedIN)

Krzysztof Dresler posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Członek Rady Fundacji EFPA Polska.

Zawodowo jest prezesem zarządu i współwłaścicielem ICRA – firmy z sektora FinTech, która stworzyła niezależny profil ryzyka kredytowego „ICRAscore”. Jest także zaangażowany w inne komplementarne przedsięwzięcia.

Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *