Usługi dla sektora MŚP

Działamy na rzecz Klienta

Optymalizacja kosztow finansowania

ICRA wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji źródeł finansowania realizowanych i planowanych inwestycji oraz działalności bieżącej przedsiębiorstwa

Analiza struktury finansowania przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów, w których możliwa jest jej poprawa

Strukturyzacja finansowania mająca doprowadzić do wykorzystania najefektywniejszych źródeł finansowania

Dowiedz się więcej

Pozyskiwanie finansowania kredytowego

Ocena aplikacji kredytowych klientów z perspektywy własnej metodyki, opracowanej w ICRA i na tej bazie pomoc w odpowiednim strukturyzowaniu transakcji kredytowej, wybór oferty, przygotowanie właściwego wniosku oraz wsparcie i zamknięcie negocjacji

Wspieramy klientów w organizacji i aranżacji finansowania kredytowego

Pracujemy z wieloma bankami i instytucjami finansowymi – możliwa jest organizacja finansowania w postaci konsorcjum lub klubu banków

Dowiedz się więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Diagnoza sytuacji finansowej klienta pod kątem możliwości obsługi długu oraz diagnoza struktury finansowania

Aktualizacja i weryfikacja biznes planu i modelu finansowego ze szczególnym naciskiem na uwiarygodnienie cash flow, weryfikację projekcji finansowych, przygotowanie scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz dopasowanie modelu do potrzeb instytucji finansujących

Określenie zapotrzebowania finansowego na bieżącą działalność klienta

Przegląd zobowiązań dłużnych pod kątem określenia pozycji negocjacyjnej każdego wierzyciela oraz określenie stopnia zabezpieczenia długu

Prowadzenie negocjacji z wierzycielami i wypracowanie konsensu wśród wierzycieli co do ścieżki restrukturyzacji zadłużenia

Wdrożenie wybranej strategii restrukturyzacji

Dowiedz się więcej

Success fee

Usługi sektora MŚP wyceniane są na podstawie umowy z Klientem. Pobieramy wynagrodzenie w przypadku sukcesu działań Zespołu.

Dlaczego MŚP?

W ICRA uważamy, że do wzrostu wydolności i kompetencyjności polskiej gospodarki potrzebne są narzędzia, którymi dysponują zachodnie przedsiębiorstwa. Dlatego postanowiliśmy wspierać rodzimy sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który stanowi o potencjale ekonomicznym Polski.

Procentowy udział wielkościowy polskich przedsiębiorstw

Image
0,9% PKB
generuje sektor MŚP
0,1%
Mikroprzedsiębiorstw nie przetrwa pierwszego roku
Blisko 0%
Sektora MŚP ma problemy z zachowaniem płynności finansowej

Powyższe dane zaczerpnięto z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, 2018