Nasz zespół


Pomysłodawcy tworzący zespół ICRA - Krzysztof Dresler, Grzegorz Ignaciuk i Jacek Pacholczyk - to osoby z wieloletnim doświadczeniem na najwyższych szczeblach kierowniczych w bankach i innych instytucjach finansowych, w tym w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem. Naszą misją jest pomoc Klientom w kontaktach z instytucjami bankowymi w celu uzyskania jak najlepszych warunków kredytowych.

Image

Krzysztof Dresler


Prezes zarządu  • Krzysztof Dresler posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego.

  • Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowość inwestycyjną. Krzysztof był Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku. Dodatkowo był odpowiedzialny za podwyższenie kapitału PKO BP SA w 2009 r. W latach 2010-2012 był sekretarzem Rady Nadzorczej PZU SA.

Image

Grzegorz Ignaciuk


Członek zarządu


  • Grzegorz posiada 15 letnie doświadczenie w bankowości, przede wszystkim w zarządzaniu ryzykiem kredytowym oraz projektach controllingowych.

  • W latach 2006-2013 nadzorował w PKO Banku Polskim zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela detalicznego obejmującego klientów indywidualnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Posiada rozległe doświadczenie w budowie modeli i narzędzi oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów.

Image

Jacek Pacholczyk


Członek zarządu


  • Absolwent studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w prestiżowym Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył Finanse i Bankowość w SGH oraz Johannes Gutenberg Universität w Moguncji, zdobywając tytuł Diplom-Kaufmann w dziedzinie Betriebswirtschaftslehre.

  • Karierę zawodową związał z Domem Inwestycyjnym Xelion (2005-2018), w którym jako Dyrektor ds. Inwestycji Klientów był odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę Klientów zamożnych oraz zarzadzanie pracą zespołu Doradców. W latach 2013-2014 Ambasador Regionalny EFPA Polska. Posiada Certyfikat EFPA uzyskany w 2008r. (w pierwszej grupie osób w Polsce), zdany egzamin Agenta Firmy Inwestycyjnej oraz II etap egzaminu CFA.

Zespół ICRA opiera swoją pracę na wieloletnim doświadczeniu, unikalnych kompetencjach oraz profesjonalnym podejściu.

Partnerzy ICRA mają wieloletnie doświadczenie zdobyte w bankowości i finansach w Polsce i zagranicą na kluczowych stanowiskach, w zarządach i radach nadzorczych takich instytucji jak: PKO BP, PEKAO SA, Bank Handlowy, PBK, Bank BPS, PZU, Warta, Związek Banków Polskich, DM Xelion, Alfa Bank.
Partnerzy ICRA doskonale znają mechanizmy podejmowania decyzji w instytucjach finansowych, zasady udzielania finansowania, politykę ryzyka, politykę kredytowania i instrumenty finansowania – przez wiele lat je współtworzyli.

Kładziemy nacisk na profesjonalne podejście do klienta, kompetencje i poufność.

Współpracujemy z renomowanymi partnerami branżowymi.

Dopasowujemy usługi do oczekiwań klientów.